Terminanersisyan's Blog

իմ մասին

Դեղին ավտոբուսում խոսակցություններին ականջ դնող, օվկիանոսի հատակի մասին երազող, տենց էլ կենսաբան չդարձած, սմայլիկերեն իմացող…

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: